Gelden er wettelijke regels voor webshops?

Jazeker. Er zijn een aantal regels waaraan webshops zich dienen te houden. Het meest actuele overzicht vindt jij op de website van de Autoriteit Consument & Markt

Het is aan te raden om de checklist te volgen die op de website van de ACM is te downloaden. Met de checklist kan je snel nagaan of jouw webwinkel in grote lijnen aan de eisen voldoet.


Terug naar overzicht